Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 juni 2016

Kosten afvalstoffenheffing Valkenswaard kunnen aanzienlijk lager

Persbericht van Valkenswaard Lokaal en D66.

Doelstelling van Cure kan ook op een andere wijze worden behaald.

Valkenswaard, 21 juni 2016

Door afval te zien als grondstof en door de wijze van inzamelen drastisch te wijzigen, kan al heel snel de hoeveelheid restafval per gezin aanzienlijk teruggedrongen worden. Daarmee kunnen ook de kosten voor een huishouden worden teruggebracht. Mogelijk met wel € 100,- per huishouden per jaar. Valkenswaard Lokaal en D66 willen de gemeente Valkenswaard, maar ook Eindhoven en Geldrop-Mierlo bewegen om zich niet alleen te focussen op de huidige plannen van Cure. Plannen waarvoor een fabriek moet worden opgezet die ongeveer 65 miljoen gemeenschapsgeld kost. Waar voor Valkenswaard alleen al een financiële garantstelling geldt van € 5.000.000 en met een proces dat nu nog meer dan 30% restafval oplevert. Voor dit restafval heeft men ook nog lang geen verwerkingsdoel en wordt door de overheid gelijkstelt aan verbranden.

Op dit moment ligt bij afvalinzameling de nadruk op de inzameling van restafval. We faciliteren onze bewoners maximaal om op (te) eenvoudige wijze van hun restafval af te komen. We zien daarbij over het hoofd dat heel veel materialen als restafval worden verbrand, terwijl die goed gebruikt kunnen worden als grondstof. In onze ogen een falend retoursysteem. Door meer en vaker gescheiden afvalstoffen in te zamelen, kan de hoeveelheid restafval voor Valkenswaard per persoon worden teruggebracht tot ongeveer 7% van wat nu wordt ingezameld. Fred Emmerik van Valkenswaard Lokaal:” De plannen van Cure, die nu ons afval inzamelt, vallen verkeerd bij ons. Een gemeente die instapt in een afvalverwerkingsbedrijf is niet goed. Dat wil niet zeggen dat het systeem dat Cure voorstaat niet goed is. Echter het proces om met enzymen afval te verwerken in een nog te bouwen fabriek in Eindhoven, kent nog teveel nadelen. Grote hoeveelheden van de reststoffen na bewerking kennen geen nuttige toepassing. Daarnaast willen wij onze gemeenschap niet op kosten jagen, zeker als het niet tot het gewenste resultaat leidt.” Pieter van Rijswijk van D66 is het daar roerend mee eens. “Er is een bewezen inzamelproces op te zetten met minder kosten en risico´s, waardoor wij uiteindelijk de doelstelling van 90% tot 95% reductie van het restafval halen. De vraag is alleen of de politici van de drie gemeenteraden ervoor open staan. Proeven in Eersel en Best maar voorheen ook in Soerendonk hebben bewezen dat er heel erg veel mogelijk is. Mensen werken graag mee. Die ervaring is er ook in grote steden dus waarom niet in Eindhoven.”

Beide raadsfracties hebben het adviesbureau Ons Buro gevraagd hen te informeren over de afvalinzamelprojecten die zij begeleiden en hebben begeleid in de regio, zoals in Reusel-de Mierden, Bladel en Best. Op korte termijn start dit bureau met 2 pilots in de gemeenten Eersel en Waalre. Het uitgangspunt van Ons Buro is het gemak voor de burgers voorop stellen en, in overleg met de burgers, een inzamelmethodiek opstellen, waardoor het restafval kan dalen tot 10% en de kosten voor de burgers aanzienlijk worden verlaagd.

Naar aanleiding van de informatie over deze proeven kan er volgens beide raadsleden veel winst worden gehaald door PMD (plastic, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) huis aan huis in te zamelen, net als GFT en restafval. Maar gedacht wordt aan meerdere stromen, die heel frequent en dus ook in kleine hoeveelheden huis aan huis worden ingezameld. Emmerik daarover: “Daarmee voorkomen we hoeveelheden afvalstoffen die de mensen moeten bewaren maar ook stank en ongedierte. Daarnaast kosten vuilniswagens 65 Euro per adres met 26 keer per jaar ophalen van 3 afvalstromen. De nieuwe manier van inzamelen kost 75 Euro per adres met 104 keer per jaar ophalen van 7 of 8 fracties.”

Thans betalen de inwoners van Valkenswaard ongeveer 1,3 miljoen Euro om van het afval af te komen. Volgens het procedé van Cure zou dat verlaagd kunnen worden naar zo’n € 784.000. Het systeem dat beide partijen voor staan kan de kosten terugbrengen tot onder de € 300.000. En dan levert het ook nog eens banen op, is het systeem duurzaam te noemen en komt er veel minder CO2 vrij. Beide partijen hekelen het feit dat door Cure nooit een reëel beeld is gegeven van andere inzamelwijzen van afval dan wat Cure zelf voorstaat. Op korte termijn zullen beide partijen met voorstellen komen in hun gemeenteraad, maar ook naar de raden van de andere gemeenten.